NAŠE SLUŽBY

Elektronické zabezpečovacie systémy EZS – elektronické zabezpečovacie systémy pre všetky typy objektov so širokou škálou variácií. Samozrejmosťou je dohľad cez pult centrálnej ochrany PCO, zasielanie SMS alebo ovládanie pomocou aplikácie

Kamerové systémy CCTV - ponúkame výhradne  moderné systémy s digitálnym spracovaním videosignálu technológiou prenosu HDCVI a IP s možnosťou sledovania kamier cez mobilnú aplikáciu.

Kamerové systémy pre STK a EK - nami ponúkaný certifikovaný systém STK TSS je komplexné riešenie, navrhnuté podľa vyhlášky, s použitím značkových komponentov. Spoločnosť KELCOM International a TSS Group Vám garantuje 24 hodinovú skladovú dostupnosť celého systému v prípade poruchy.

Špeciálne kamerové systémy - V rámci kamerových systémov spoločnosť KELCOM International spol. s r.o. Bratislava dodáva a inštaluje rôzne špeciálne aplikácie ako: dohľadové a monitorovacie systémy, mobilné systémy, parkovacie systémy, minitorovanie podvozkov vozidiel, systémy rozpoznávania 3PZ vozidiel...

Elektronické požiarne systémy EPS - inštaláciou systému EPS a včasným zásahom je možné podstatne znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd, znížiť riziko ohrozenia ľudského života, zdravia a v neposlednom rade aj predísť možnému vážnemu ohrozeniu životného prostredia.

Evakuačné systémy sa inštalujú predovšetkým do veľkých objektov a súži pre bezpečnú evakuáciu osôb z objektu.

Prístupové systémy - systémy kontroly vstupu SKV, evidencia dochádzky – rieši problematiku evidencie dochádzky zamestnancov, zabezpečenie kontroly priestorov a evidenciu pohybu oprávnených osôb na vysokej technickej

Zváranie optických vlákien, optické vedenia - v súčasnosti sa aj v bezpečnostných systémoch kladú vysoké požiadavky na prenosovú kapacitu dátových vedení. Preto optické vedenia sú ideálnou voľbou pre prenos veľkého množstva dát a zároveň sú odolné voči rušivým vplyvom. 

Špeciálna technika - spoločnosť KELCOM International spol. s r.o. Bratislava je oficiálnym a výhradným zástupcom svetových firiem pôsobiacim vo výskume, vývoji a výrobe špeciálnych zariadení určených na zamedzenie úniku dôverných informácií, resp. na odhaľovanie odposluchových zariadení a na boj proti organizovanému zločinu, terorizmu, špionážnymi systémami.

Kontrola priestorov - spočíva v meraní a diagnostike všetkých signálov nachádzajúcich sa vo Vami určených miestnostiach. Naši technici kontrolujú všetky rádiové signály, metalické vedenia (rozvody 230V, telefónne linky po ústredňu, PC siete...) a štruktúru stien.